Mobilisoiva hieronta

Teen mobilisoivaa hierontaa ja nivelten käsittelyä pääasiassa perushieronnan yhteydessä ja siihen liittyen.

Koulutettu hieroja voi hoitaa asiakkaitaan "tuloksellisemmin" ja kehittää hoitotekniikoitaan mobilisoivan hieronnan ja yleisemmin niveliä huomioivamman hierontakäsittelyn avulla. 

Hierontakäsittelyssä huomioidaan korostetusti nivelen / nivelrakenteiden liike pehmytkudoskäsittelyn yhteydessä. Erilaiset poikittaiset hierontaotteet, venyttävät tekniikat ja raajojen liikkeen hyödyntäminen hoidossa sisältyvät mobilisoivaan hierontaan. Lisäksi yksittäisen nivelen liikkuvuutta voidaan lisätä erilaisilla mobilisointimenetelmillä.

Mobilisoiva hieronta ei sovi kaikille ja siksi ennen hoitoa huomioidaan mahdolliset vasta-aiheet kuten esimerkiksi osteoporoosi. 

                                                            Kuva Petri Peltola 

                                                             passiivinen venytys IT-kalvon alueelle